HVORDAN SKRIVE KILDER

Innlegget er sponset

Kom i gang: ?

Først må vi forstå hva det vil si å skrive kilder. Det handler om å referere til informasjonen du har brukt i arbeidet ditt på en ordnet og standardisert måte. Det finnes flere formater for dette, blant annet APA, MLA og Chicago, som vi kommer til å utforske nærmere.

Hvor Fant Jeg Dette Igjen?

Når vi finner informasjonen vi vil sitere, er det noen nøkkelopplysninger vi trenger: Forfatterens navn, tittelen på arbeidet, utgivelsesdatoen og hvor du fant informasjonen. Dette vil variere litt avhengig av om du siterer en bok, tidsskriftartikkel, nettside eller annet medium.

Skyv opp ermene, Vi Gir Oss I Kast med APA!

APA står for American Psychological Association, og er en av de mest brukte stilene for å sitere kilder. For å skrive kilder i APA-formatet, trenger vi forfatter(e), utgivelsesår, tittel på arbeidet og utgiverinformasjon. Her er et eksempel:Smith, J. (2019). Hvordan Skrive Kilder. Forlag ABC.
HVORDAN SKRIVE KILDER

MLA – En Annen Stor Spiller På Banen!

Modern Language Association (MLA) er en annen populær stil for å sitere kilder. Denne stilen blir oftest brukt innen humaniora. For MLA trenger vi også forfatter, tittel, utgiver og utgivelsesår, men formateringen er litt forskjellig.

Hvordan Skrive Kilder: Det Store Internettet

Elektroniske kilder kan også være litt mer krevende å sitere. Du bør inkludere den fullstendige internettadressen til stedet du fant informasjonen, og huske at noen stiler ville ha dato for når du hentet informasjonen.

Ooops! Noen Vanlige Feil å Være Varsom For

Men pass på, det finnes noen vanlige fallgruver å unngå når man skriver kilder. Det kan være lett å glemme datoer, utelate viktig informasjon eller til og med sitere feil kilder. Så alltid dobbeltsjekk ditt arbeid!# Å Finne Ut Hvordan Skrive Kilder Er En Suksess!Å kjenne til hvordan skrive kilder er en viktig ferdighet, for både studenter og profesjonelle. Ved å beherske dette kan du fremstå mer profesjonell, pålitelig og organisert. Så fortsett med god praksis!