Mamoz.no – bloggen om teknologi og digital påvirkning

Mamoz.no er en blogg om markedsføring og digital påvirkning som har eksistert i noen år nå. Den dekker emner som fremtidens markedsføring, hvordan du kan øke din tilstedeværelse på sosiale medier og hva som gjør en influencer.

Bloggen er laget av Mamoz, som er en norsk ekspertgruppe som spesialiserer seg på markedsføring i sosiale medier og influencer-relasjoner.

Mamoz blogg er en av de beste kildene på nettet for informasjon om digital påvirkning og markedsføring.

Nedenfor finner du en oversikt over en rekke begreper og problemstillinger som er helt nødvendig for å forstå innholdet best mulig:

Hva betyr teknologisk utvikling?

Den teknologiske utviklingen gjør at vi alltid er i bevegelse og det er ingen stopp. Med teknologi har vi vært i stand til å gjøre livene våre enklere og mer komfortable.

Automatisering har også gjort det mulig for oss å gjøre mye mer med mindre innsats. Vi er i stand til å utføre oppgaver som en gang ble ansett som umulige ved hjelp av teknologi.

Hva betyr automatisering?

Automatisering er en prosess for å erstatte menneskelig arbeidskraft med maskiner. Automatisering kan brukes på mange områder, inkludert produksjon, teknologi og til og med serviceindustrien.

Automatisering vil endre måten vi jobber på

Automatisering er ikke noe som bare skjer over natten. Det tar tid før automatisering øker og blir mer utbredt i samfunnet. Denne prosessen vil være gradvis og sakte, men den vil til slutt endre måten vi jobber og lever livene våre på.

Les mer om hva automatisering er her

Hva betyr “disruptive technologies”?

Disruptive teknologier er nye teknologier som endrer måten en industri eller et samfunn fungerer på. De kan sees på som en ny «normal» og verden endrer seg i et raskt tempo.

Definisjonen av forstyrrende teknologi varierer fra person til person, men noen vanlige eksempler er kunstig intelligens, 3D-printing og cloud computing.

Hva betyr kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er en gren av informatikk som studerer intelligensen til maskiner. Det er vitenskapen og ingeniørkunsten for å lage intelligente maskiner, spesielt intelligente datasystemer.

Kunstig intelligens har eksistert i flere tiår, men den har blitt mer og mer populær de siste årene på grunn av teknologiske fremskritt. Veksten av AI har ført til mange nye felt som maskinlæring og dyp læring som har blitt en integrert del av hverdagen vår.

Kunstig intelligens kan brukes i nesten alle bransjer, inkludert helsevesen, utdanning og finans.

Les mer om kunstig intelligens her:

Hvordan vil AI endre fremtiden?

I fremtiden vil AI ha stor innvirkning på livene våre. Det vil påvirke mange aspekter av livene våre som utdanning, helsevesen og til og med arbeidsmarkedet vårt.

Den nåværende AI-trenden gjør det mulig for maskiner å lære av sine feil og forbedre seg selv. Dette vil gjøre dem kraftigere enn mennesker i fremtiden.

Vil AI ta jobber fra mennesker?

Frykten for at AI skal overta jobber er ikke ny. Folk er bekymret for at AI vil erstatte dem og de vil stå uten jobb. Det er imidlertid ingen grunn til bekymring siden teknologien fortsatt er i sin spede begynnelse og det er en lang vei før den blir en trussel mot menneskelige jobber.

Les hva Høyskolen Kristiania sier om dette

Hva betyr digital påvirkning?

Digital innflytelse kan defineres som kraften til digital teknologi for å endre det sosiale, kulturelle og økonomiske landskapet.

Digital påvirkning har eksistert en stund nå, men det har først nylig blitt et stort diskusjonstema. Det er noe som skjer akkurat nå, og det er noe vi ikke kan ignorere.

Virkningen av digitale teknologier på samfunnet er betydelig, og de endrer måten folk tenker, oppfører seg og samhandler med hverandre på daglig basis.

Les mer om digitalisering her

Er internett farlig?

Internett er et stort nettverk av informasjon og kommunikasjon. Det har brakt muligheter og bekvemmelighet til verden. Det har imidlertid også medført farer som nettkriminalitet.

Internett er ikke farlig i seg selv, men folks misbruk av det kan være farlig dersom de ikke tar nødvendige forholdsregler.

Les om hva Digi skriver om internett og fare

Hva er effekten av markedsføring på unge hjerner?

Markedsføring kan ha en betydelig effekt på unge hjerner. Dette er fordi markedsføring handler om å påvirke mennesker. Det kan brukes til å påvirke folks følelser, atferd og tro. Unge hjerner utvikler seg fortsatt og er mer mottakelige for markedsføringsbudskap enn voksne, noe som betyr at markedsføringsbudskap kan ha en sterkere innvirkning på dem.

Unge hjerner trenger også følelsesmessige opplevelser for å utvikle seg ordentlig. Markedsføring kan gi disse opplevelsene ved å få dem begeistret for produktet eller tjenesten de markedsfører. Denne spenningen er det som driver unge sinn til å lære mer om produktet eller tjenesten og hjelpe dem med å utvikle sine egne meninger om det.